مشتری گرامی جهت دریافت نام کاربری و کلمه عبور برای سامانه جدید مشتریان آرایه، یک ایمیل به salam@araye.net ارسال فرمایید
یا